Påmeldingsskjema, E-handel

Påmelding til studiet skjer ved å skrive ut dette skjemaet på papir og sende det til:

Bjørn Klefstad, AITeL, HiST, E.C.Dahls gt. 2, 7004 Trondheim
eller fakse det til 73 55 95 41

Navn:  
Fødselsnr (6+5 siffer):

(NB! må være med)

Adresse:  
Postnr:  
Poststed:  
E-post:  
Telefon (jobb):   Telefon (priv):   Fax:  

Fag
Jeg melder meg på følgende fag (se fagoversikt):

Fag: Sett kryss
(X)
Angi semester
(f.eks. h06, v07, h07)
E-handel    
Publisering på Internett    
Markedsorientert produktutvikling    
Velg to av følgende fag:    
Webprogrammering med ASP.NET    
Entreprenørskap    
XML-teknologi    

Samlinger

Ved stor nok påmelding vil det bli arrangert samlinger i Trondheim. Sett kryss hvis dette er av interesse

Trondheim

 

Dokumentasjon på generelle studiekompetanse er vedlagt eller sendt som eget brev (ja/nei): _______
Jfr punkt overfor som sier at generell studiekompetanse kreves for å avlegge eksamen. Dersom dok. er sendt inn tidligere trenger du ikke sende inn nå.

Oppgi fakturaadresse dersom faktura skal sendes til annen adresse:

Navn:  
Adresse:  
Postnummer:   Poststed:  

 

Påmeldingen er bindende!

Dato:

Din signatur