Påmeldingsskjema, Informasjonssikkerhet

Påmelding til studiet skjer ved å skrive ut dette skjemaet på papir og sende det til:

Stein Meisingseth, AITeL, HiST, E.C.Dahls gt. 2, 7004 Trondheim
eller fakse det til 73 55 95 41

Navn:  
Fødselsnr (6+5 siffer):

(NB! må være med)

Adresse:  
Postnr:  
Poststed:  
E-post:  
Telefon (jobb):   Telefon (priv):   Fax:  

Fag
Jeg melder meg på følgende fag (se fagoversikt):

Fag: Sett kryss
(X)
Angi semester
(f.eks. h02, v03, h03)
Datasikkerhet    
Informasjonsforvaltning    
Internett og sikkerhet    
Nettverkssikkerhet    
Systemsikkerhet    

Samlinger

Hva vil du ha som ditt primære samlingssted i studiet? Sett kryss på ett av de tre valgene, og oppgi gjerne et annet sted dersom du har ønsker om det. Dersom det er byer med stor interesse for samlinger vil vi jobbe for å få det til. Foreløpig har jeg planlagt samlinger følgende steder:

Trondheim

 
Eventuelt andre ønsker for samlingssted:Dokumentasjon på generelle studiekompetanse er vedlagt eller sendt som eget brev (ja/nei): _______
Jfr punkt overfor som sier at generell studiekompetanse kreves for å avlegge eksamen. Dersom dok. er sendt inn tidligere trenger du ikke sende inn nå.

Oppgi fakturaadresse dersom faktura skal sendes til annen adresse:

Navn:  
Adresse:  
Postnummer:   Poststed:  

 

Påmeldingen er bindende!

Dato:

Din signatur