Påmeldingsskjema, Linux

Påmelding til studiet skjer ved å skrive ut dette skjemaet på papir og sende det til:

Arne B. Mikalsen, Granveien 7, 4647 Brennåsen
eller sende påmeldingen på e-post til arne@aitel.hist.no.

Navn:  
Fødselsnr (6+5 siffer):

(NB! må være med)

Adresse:  
Postnr:  
Poststed:  
E-post:  
Telefon (jobb):   Telefon (priv):   Fax:  

Fag
Jeg melder meg på følgende fag (se fagoversikt):

Fag: Sett kryss
(X)
Angi semester
(f.eks. v05, h05 eller v06 for vår 2005, høst 2005 eller vår 2006)
Praktisk Linux    
Kontorapplikasjoner på Linux    
Linux tjenestedrift    
Linux systemdrift    
Operativsystemer med Linux    

Samlinger

Hva vil du ha som ditt primære samlingssted i studiet? Sett kryss på ett av de tre valgene, og oppgi gjerne et annet sted dersom du har ønsker om det. Dersom det er byer med stor interesse for samlinger vil vi jobbe for å få det til. Foreløpig har jeg planlagt samlinger følgende steder:

Trondheim

 
Eventuelt andre ønsker for samlingssted:Dokumentasjon på generelle studiekompetanse er vedlagt eller sendt som eget brev (ja/nei): _______
Jfr punkt overfor som sier at generell studiekompetanse kreves for å avlegge eksamen. Dersom dok. er sendt inn tidligere trenger du ikke sende inn nå.

Oppgi fakturaadresse dersom faktura skal sendes til annen adresse:

Navn:  
Adresse:  
Postnummer:   Poststed:  

 

Påmeldingen er bindende!

Dato:

Din signatur