Påmeldingsskjema, Webutvikling

Påmelding til studiet skjer ved å skrive ut dette skjemaet på papir og sende det til:

Arne B. Mikalsen, Granveien 7, 4647 Brennåsen
eller sende påmeldingen på e-post til arne@aitel.hist.no.

Navn:  
Fødselsnr (6+5 siffer):

(NB! må være med)

Adresse:  
Postnr:  
Poststed:  
E-post:  
Telefon (jobb):   Telefon (priv):   Fax:  

Fag
Jeg melder meg på følgende fag (se fagoversikt):

Fag: Sett kryss
(X)
Angi semester
(f.eks. v05, h05, v06 for vår 2005, høst 2005 eller vår 2006)
Publisering på Internett    
Webdesign    
Webteknikker    
XML-teknologi    
Prosjekt    

Dokumentasjon på generelle studiekompetanse er vedlagt eller sendt som eget brev (ja/nei): _______
Jfr punkt overfor som sier at generell studiekompetanse kreves for å avlegge eksamen. Dersom dok. er sendt inn tidligere trenger du ikke sende inn nå.

Oppgi fakturaadresse dersom faktura skal sendes til annen adresse:

Navn:  
Adresse:  
Postnummer:   Poststed:  

 

Påmeldingen er bindende!

Dato:

Din signatur