HOVEDSIDE
FAG
SAMLINGER
STUDENTSIDER

SØKNADSSKJEMA
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN
UTSKRIFT
   

;

   

Fagpakken inneholder følgende obligatoriske fag (alle er 2 vekttall):

Publisering på Internett Faget skal gi en innføring i å publisere informasjon på Internett via egen eller leid tjenermaskin. Kurset går gjennom de mest aktuelle tjenester for distribusjon av informasjon, blant annet HTML, Cascading Style Sheets (CSS), interaktivitet, bruk av CGI script for WWW, bruk av Java applets, bruk av grafikk, lyd og video.  
Webdesign Faget gir en oversikt over teknikker og teorier som brukes i produksjon av Web-sider. Viktige emner er struktur og navigasjon, layout, grafikk, billedbruk og visuell stil, fargebruk, brukergrensesnitt, interaktivitet og brukeropplevelse.
Webteknikker Faget gir en en oversikt over teknikker for presentasjoner på Web, og teknikker for interaktive Web-sider. Aktuelle teknikker og systemer er blant annet Java og Java-Script for animasjoner og interaktive sider samt bruk av Perl, CGI og PHP for tjenerbaserte interaktive sider.
XML teknologi Dette kurset gir deg en innføring i hvordan du kan bruke XML til å presentere data på en strukturert måte på Web. Faget fokuserer på XML's nytteverdi, samt ser på teknikker som XML i browsere, CSS, XSL, parsing med JavaScript, data binding og XML sammen med andre teknikker (WML, ASP, JSP, Servlets, Perl).
Prosjekt I dette faget skal du bruke de fagene du har ellers i studiet, og sette kunnskapen sammen i et praktisk prosjekt der du skal utvikle en web-løsning med både design og XML-teknologi.

Vi anbefaler å ta fagene i den rekkefølgen som står i tabellen ovenfor (dette gjelder kun dersom du strekker studiet over flere semester).

Finnes det andre muligheter?
Dette vil bli avgjort av ansvarlig for Nettverkssertifikatet i Webutvikling i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt.

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

 

Påmeldingsfristen
for våren 2005 er

15. januar.

   
 

Webutvikling

Førstelektor
Arne B. Mikalsen
Tlf. 38 18 02 47
arne@aitel.hist.no

Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no