HOVEDSIDEN
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSENLånekassefinansiering
Nettverksuniversitetets kurs er godkjent for lån og stipend i Staten lånekasse. Det er en forutsetning for å få lån at du tar minst 15 studiepoeng per semester.

Brevet fra departementet om godkjenningen
Søknadsprosedyre

 

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

   
 
Prisen
for alle sertifikatene er
kr. 23.500,- for
30 studiepoeng
(10 vekttall).


 

 

 

 

 

 

Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no