HOVEDSIDEN
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSENTempo / progresjon
Å studere ved NVU er svært fleksibelt. Du kan ta hele studiet på ett semester, eller du kan strekke den over flere semestre. Det er fullstendig opp til deg. Du gir beskjed om hvor mange (og hvilke) fag du vil ta hvert semester. Dersom det viser seg at du har tatt på deg for mye kan du utsette et eller flere av fagene til neste semester. Dersom du velger å utsette eksamen i et påbegynt fag til et nytt semester koster dette deg en utsettelsesavgift på 20% av påmeldingsavgiften i hvert fag.

Vi anbefaler ikke å ta hele Nettverkssertifikatet (30 studiepoengl) på ett semester dersom du har jobb i tillegg til studiene. Erfaringer fra tidligere viste at det ble i overkant for de fleste. Dersom du har full jobb vil det være innenfor rekkevidde for mange, men en stor tilleggsbelastning også å ta det over to semestre. Dersom en har mye fritid eller avtaler med arbeidsgiver om å kunne studere noe i arbeidstiden er det noe annet. Nå er det svært forskjellig hvor mye tilleggsbelastning en klarer, og også hvor tungt fagstoffet er (det kommer blant annet an på hvor mye en kan fra før).

Som et eksempel kan vi se på Ola Nordmann som tar Nettverkssertifikatet i IT- og Internett-drift, begynner på våren og bruker 2 semestre (ett år). Han velger følgende fag:

Vår Høst
Drift av lokalnettverk
Publisering på Internett
Lokale informasjonstjenester

Windows 2000 for systemansvarlige
Drift av Internettjenester
dfhgfh

Vi anbefaler å ta fagene i denne rekkefølgen (dette gjelder kun dersom du strekker studiet over flere semester): Drift av lokalnettverk, Publisering på Internett/webteknikker, Lokale informasjonstjenester, Windows 2000/Novell NetWare og Drift av Internettjenester.

Ola velger følgende sammensetning av samlinger:
• Oppstartsamling (2 dager) i februar.
• Avslutningssamling (2 dager) i april.
• Praktisk samling (ifb. med Windows 2000-faget) i oktober.


Dersom Ola i tillegg ønsker å delta på avslutningssamlingen i mai kan han gjøre det, men da må han betale ekstra for det.

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

   
 
Prisen
for alle sertifikatene er
kr. 23.500,- for
30 studiepoeng
(10 vekttall).


Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no