HOVEDSIDEN
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN

 
 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

  Påmeldingsfristen
for høsten 2006 er

25. august.
 


Prisen
for alle sertifikatene er
kr. 23.500,- for
30 studiepoeng
(10 vekttall).


 

 

 

 

Høgskolen i Sør-Trøndelag / AITeL tilbyr nå fem forskjellige Nettverksertifikat
i samarbeid med stiftelsen TISIP.
Studiene foregår som Internettbasert undervisning. Det vil si at du kan gjennomføre fagene ved å studere hjemme eller fra arbeidsplass.

Studiene (på 30 studiepoeng hver) er korte og overkommelige samt at de er
praktiske og svært yrkesrettede. Studiene egner seg dermed spesielt godt
som etterutdanning, men mange velger Nettverkssertifikatene også som en grunnutdanning (eller som en del av dette).

Våre tilbud i serien Nettverkssertifikat har i hovedsak tilbud om 3 samlinger.

Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no