HOVEDSIDEN
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSENPriser
Studiet koster 23.500,-. Prisen omfatter fagene (30 studiepoeng) og alle samlinger (totalt 7 dager). I tillegg må du kjøpe lærebøker. Du kan regne med en lærebok per fag som koster mellom 300 og 500 kroner, altså en total kostnad på rundt 2000,- i lærebøker. Du må også betale semesteravgift (for tiden 380,-).

Dersom du vil ta flere av valgfagene koster det 3300,- per fag.

 

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

   
 
Prisen
for alle sertifikatene er
kr. 23.500,- for
30 studiepoeng
(10 vekttall).


 

 

 

 

 

 

Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no