HOVEDSIDEN
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN


Lånekassen
Departementet har i brev den 19. oktober 1998 meddelt at NITOL/NVU-studenter som tar fag ved HiST gis adgang til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

I brevet fra departementet heter det:
Departementet godkjenner med dette at NITOL-studentene gis adgang til å søke lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Godkjenningen gis på følgende vilkår:
  1. Det kan ikke gis støtte til deltidsutdanning som omfatter mindre enn 50% av reglementert fulltidsutdanning. Studentene må derfor ta minst 15 studiepoeng per semester, slik at kravet om minst 50% studiebelastning blir overholdt.
  2. Høgskolen i Sør-Trøndelag må påta seg det faglige ansvaret for studentenes studieopplegg.
  3. Høgskolen i Sør-Trøndelag må påta seg det administrative ansvaret for innsending av søknader om støtte fra studentene og for ekspedering av utbetalingspapirene.
  4. Høgskolen i Sør-Trøndelag må orientere studentene om at det er krav om generell studiekompetanse for å være støtteberettiget i Statens lånekasse for utdanning. Høgskolen må også påse at søknader om støtte fra studenter med manglende generell studiekompetanse ikke blir sendt til Lånekassen.

Forklaring: NITOL-studenter er det samme som studenter som tar fag via Internett. Den gang søknaden ble innvilget i 1998 ble samarbeide mellom institusjonene om FU-fag på nettet kalt NITOL.

Søknadsprosedyre

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

  Påmeldingsfristen
for høsten 2002 er

3. september.
 
Prisen
for alle sertifikatene er
kr. 21.500,- for
30 studiepoeng
(10 vekttall).E-handel
Programutvikling

Høgskolelektor
Bjørn Klefstad

Tlf. 73 55 95 72
bjornk@aitel.hist.noIT- og Internett-drift
Webutvikling

Førstelektor
Arne B. Mikalsen

Tlf. 38 18 02 47
arne@aitel.hist.no

Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no