HOVEDSIDE
FAG
SAMLINGER
STUDENTSIDER

SØKNADSSKJEMA
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN
UTSKRIFT
 

;

   

Samlinger har vært lite brukt i den tradisjonelle fjernundervisningen fra TISIP/AITeL. I dette opplegget har samlinger en sentral plassering. Én samling er obligatorisk mens de andre er det tilbud om.

I løpet av studiet blir det arrangert tre samlinger:
• I starten av studiet (midt i februar eller begynnelsen av september)
arrangeres det en samling der vi går gjennom fjernundervisningsmetoden
og viser hvordan det fungerer å være student ved TISIP/AITeL. Her blir dere også
kjent med hverandre og med faglærere. I tillegg undervises enkelte tema fra
starten av fagene for å gi en god start på studiet. Noen av timene vil foregå
på datalab. Samlingen varer i 3 dager.
• Midt i semesteret arrangeres det samlinger i de ulike fagene studiet består
av. Samlingen varer i 2 dager.
• Mot slutten av semesteret (april/november) arrangeres det en samling med
teoriundervisning/repetisjon samt forberedelser til eksamen. Samlingen
varer i 2 dager. Det legges opp til både teori og praksis på lab også på
denne samlingen.

Alle samlinger blir arrangert i Trondheim. Vi må ta et lite forbehold om at samlinger kan avlyses enkelte steder dersom det blir for få påmeldte til studiet.

3 samlinger er inkludert i prisen.
De som velger å gjennomføre opplegget over mer enn ett semester velger selv hvilke samlinger de ønsker å delta i.

Datoer
Med forbehold om mulige endringer...
• Oppstartssamling: Avklares snart
• Midt-semestersamling: Avklares senere
• Avslutnings-/eksamenssamling: Avklares senere

Videokonferansesamlinger

Vi har også muligheter til å sette opp egne samlinger for grupper over videokonferanse. Dersom det er minst 8-10 deltakere som er interessert i en slik samling og det er mulig å skaffe til veie et videokonferanserom tar vi gjerne samlinger over video.


 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

 

Påmeldingsfristen
for våren 2005 er

15. januar.

   
 

Webutvikling

Førstelektor
Arne B. Mikalsen

Tlf. 38 18 02 47
arne@aitel.hist.no


Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no