Hva inneholder studiet?
Studiet i Webutvikling er et kort og praktisk rettet studium med vekt på fag som er direkte anvendbare i en driftsrelatert jobb. Med dette studiet vil du være i stand til å kunne være med i webutviklings-prosjekter, både på design og programmeringgsiden.

Du vil lære mye drift på et halvt års studium. Dette fordi vi har tatt bort alle grunnlagsfagene (matematikk, programmering, databaser, etc) og holder oss til de meste aktuelle fagene innenfor webutvikling.

Sertifikat
Når du har fullført denne fagpakken på 10 vekttall vil du oppnå et Nettverkssertifikat. Dette dokumenterer dine resultater og kunnskaper på området og vil være nyttig å ha som jobbsøker.

Fag
Fagpakken inneholder følgende obligatoriske fag (alle er 2 vekttall):

Publisering på Internett Faget skal gi en innføring i å publisere informasjon på Internett via egen eller leid tjenermaskin. Kurset går gjennom de mest aktuelle tjenester for distribusjon av informasjon, blant annet HTML, Cascading Style Sheets (CSS), interaktivitet, bruk av CGI script for WWW, bruk av Java applets, bruk av grafikk, lyd og video.  
Webdesign Faget gir en oversikt over teknikker og teorier som brukes i produksjon av Web-sider. Viktige emner er struktur og navigasjon, layout, grafikk, billedbruk og visuell stil, fargebruk, brukergrensesnitt, interaktivitet og brukeropplevelse.
Webteknikker Faget gir en en oversikt over teknikker for presentasjoner på Web, og teknikker for interaktive Web-sider. Aktuelle teknikker og systemer er blant annet Java og Java-Script for animasjoner og interaktive sider samt bruk av Perl, CGI og PHP for tjenerbaserte interaktive sider.
XML teknologi Dette kurset gir deg en innføring i hvordan du kan bruke XML til å presentere data på en strukturert måte på Web. Faget fokuserer på XML's nytteverdi, samt ser på teknikker som XML i browsere, CSS, XSL, parsing med JavaScript, data binding og XML sammen med andre teknikker (WML, ASP, JSP, Servlets, Perl).
Prosjekt I dette faget skal du bruke de fagene du har ellers i studiet, og sette kunnskapen sammen i et praktisk prosjekt der du skal utvikle en web-løsning med både design og XML-teknologi.


Finnes det andre muligheter?
Dette vil bli avgjort av ansvarlig for Nettverkssertifikatet i Webutvikling i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt.

Samlinger
Samlinger har vært lite brukt i den tradisjonelle fjernundervisningen fra NVU/AITeL. I dette opplegget har samlinger en sentral plassering. Én samling er obligatorisk mens de andre er det tilbud om.

I løpet av studiet blir det arrangert tre samlinger:
• I starten av studiet (midt i februar eller begynnelsen av september)
arrangeres det en samling der vi går gjennom fjernundervisningsmetoden
og viser hvordan det fungerer å være student ved NVU. Her blir dere også
kjent med hverandre og med faglærere. I tillegg undervises enkelte tema fra
starten av fagene for å gi en god start på studiet. Noen av timene vil foregå
på datalab. Samlingen varer i 3 dager.
• Midt i semesteret arrangeres det samlinger i de ulike fagene studiet består
av. Samlingen varer i 2 dager.
• Mot slutten av semesteret (april/november) arrangeres det en samling med
teoriundervisning/repetisjon samt forberedelser til eksamen. Samlingen
varer i 2 dager. Det legges opp til både teori og praksis på lab også på
denne samlingen.

Alle samlinger blir arrangert i Trondheim. Vi må ta et lite forbehold om at samlinger kan avlyses enkelte steder dersom det blir for få påmeldte til studiet.

3 samlinger er inkludert i prisen.
De som velger å gjennomføre opplegget over mer enn ett semester velger selv hvilke samlinger de ønsker å delta i.

Datoer
Med forbehold om mulige endringer...
• Oppstartssamling: Midt i september
• Midt-semestersamling: Avklares senere
• Avslutnings-/eksamenssamling: Avklares senere

Videokonferansesamlinger

Vi har også muligheter til å sette opp egne samlinger for grupper over videokonferanse. Dersom det er minst 8-10 deltakere som er interessert i en slik samling og det er mulig å skaffe til veie et videokonferanserom tar vi gjerne samlinger over video.

Fjernundervisning
Hvordan foregår det?
Nesten all undervisning foregår over Internett. Det eneste du trenger for å delta er en
vanlig PC med standard Internett-tilknytning. Det er tilstrekkelig med vanlig modem-tilknytning, men det er en fordel med ISDN eller høyere hastighet. I forbindelse med fagene Novell NetWare/Windows 2000 for systemansvarlige må studentene ha tilgjengelig en maskin som kan fungere som tjenermaskin i tillegg til sin vanlige arbeidsstasjon. Det er en obligatorisk samling i løpet av studiet. Denne er tilknyttet Novell/Windows-faget. I tillegg har du tilbud om 2 andre samlinger.

Dette fører til at en kan ta nettverkssertifikatet svært rimelig - med et minimum av reise- og oppholdsutgifter. Disse utgiftene utgjør ofte store deler av kostnadene i forbindelse med kurs og utdanning.

Vi bruker mange forskjellige metoder i fagene, men selve stammen er lik for alle fag. Det legges ut en leksjon (tekstdokument) hver uke i løpet av semesteret (12 leksjoner for de fleste 2-vekttalls fag). Du jobber med en øvingsoppgave etter å ha lest leksjon og lærebok-kapittel som du sender inn til lærer via e-post. Etter noen dager får du øvingen i retur med kommentarer. Vi bruker også video og andre former for mer teknisk krevende metoder som et supplement til denne "stammen".

Vi legger til rette for en aktiv kommunikasjon mellom studenter og mellom lærer og student. Vi bruker mange av fremtidens møteformer på Internett, både for synkron (deltakere til stede på samme tid) og asynkron kommunikasjon (eksempelvis elektroniske konferanser). Dette gjelder faglige diskusjoner eller mer "sosiale" samlinger. Mot større grupper kan vi også gi videoforelesninger over profesjonelt videokonferanseutstyr.

Eksamen kan avlegges over hele landet (i og for seg over hele verden). Vi samarbeider med en rekke videregående skoler, og du må ta kontakt med en av disse for å gjennomføre eksamen når den nærmer seg.

Kvalifikasjoner
Studiet er spesielt tilrettelagt for deg som har noe datakunnskaper fra før, men som ønsker en oppdatering/utdannelse innen e-handel. Studiet passer dermed meget godt for deg som er i jobb.

For å avlegge eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og få godkjent vekttall kreves det generell studiekompetanse. Dette gjelder også FU-studenter som følger fag via Internett. For å få generell studiekompetanse må ett av følgende krav være tilfredsstilt:

Eksamen fra videregående skole:
Generell studiekompetanse innebærer at du må ha følgende 5 fag fra allmennfaglig studieretning (eller tilsvarende): Norsk hovedmål, sidemål og muntlig, Engelsk, Samfunnsfag, Matematikk 1MA og Naturfag 1NA.
Eksamen fra 3-årig studieretning for handel- og kontorfag tilfredsstiller også kravene til generell studiekompetanse.
Eksamen fra 2-årig teknisk fagskole tilfredsstiller også kravene til studiekompetanse for dette studiet.
Studenter som allerede har en grad fra høgskole/universitet har automatisk generell studiekompetanse uavhengig av kravene til fag fra videregående skole.
Studenter som ikke direkte tilfredstiller kravene om fagene fra videregående skole, og som heller ikke har eksamen fra universitet/høgskole kan gis en individuell vurdering, og eventuelt gis såkalt realkompetanse. Dette er nå godkjent av Stortinget. Personer som er minst 25 år og med minimum 5 års praksis bak seg kan søke om dette når det foreligger retningslinjer for dette. Det vil da bli foretatt en vurdering av arbeidserfaring, politisk/frivillig arbeid, etc.
Dersom du ikke tilfredsstiller noen av de kravene ovenfor til kompetanse kan du ta eksamen ved HiST og få utstedt Nettverkssertifikatet, men uten vekttall på sertifikatet. Når en på et senere tidspunkt eventuelt har ervervet seg studiekompetanse (enten gjennom realkompetanse eller på andre måter) vil også vekttallene bli godkjent og et nytt sertifikat blir utstedt (med vekttall).
Uten generell studiekompetanse kan du altså ta eksamen men du får foreløpig ikke godkjent vekttall. Studenter uten studiekompetanse for utstedt et foreløpig sertifikat uten vekttall.

Tempo / progresjon
Å studere ved NVU er svært fleksibelt. Du kan ta hele studiet på ett semester, eller du kan strekke den over flere semestre. Det er fullstendig opp til deg. Du gir beskjed om hvor mange (og hvilke) fag du vil ta hvert semester. Dersom det viser seg at du har tatt på deg for mye kan du utsette et eller flere av fagene til neste semester. Dersom du velger å utsette eksamen i et påbegynt fag til et nytt semester koster dette deg en utsettelsesavgift på 20% av påmeldingsavgiften i hvert fag.

Vi anbefaler ikke å ta hele Nettverkssertifikatet (10 vekttall) på ett semester dersom du har jobb i tillegg til studiene. Erfaringer fra tidligere viste at det ble i overkant for de fleste. Dersom du har full jobb vil det være innenfor rekkevidde for mange, men en stor tilleggsbelastning også å ta det over to semestre. Dersom en har mye fritid eller avtaler med arbeidsgiver om å kunne studere noe i arbeidstiden er det noe annet. Nå er det svært forskjellig hvor mye tilleggsbelastning en klarer, og også hvor tungt fagstoffet er (det kommer blant annet an på hvor mye en kan fra før).

Vi anbefaler å ta fagene i denne rekkefølgen (dette gjelder kun dersom du strekker studiet over flere semester): Drift av lokalnettverk, Publisering på Internett/webteknikker, Lokale informasjonstjenester, Windows 2000/Novell NetWare og Drift av Internettjenester.

Som et eksempel kan vi se på Ola Nordmann som begynner på våren og bruker 2 semestre (ett år). Han velger følgende fag:

Vår Høst
Drift av lokalnettverk
Publisering på Internett
Lokale informasjonstjenester

Windows 2000 for systemansvarlige
Drift av Internettjenester
dfhgfh

Ola velger følgende sammensetning av samlinger:
• Oppstartsamling (2 dager) i februar.
• Avslutningssamling (2 dager) i april.
• Praktisk samling (ifb. med Windows 2000-faget) i oktober.


Dersom Ola i tillegg ønsker å delta på avslutningssamlingen i mai kan han gjøre det,
men da må han betale ekstra for det.

Sertifikat
Fullført 10-vekttalls pakke med bestått på
alle eksamener vil føre til at du får utstedt et nettverkssertifikat som bevitner solide kunn-skaper innenfor drift av nettverk og Internett.

Vi tilbyr sertifikatet i:
E-handel
Webutvikling
Programutvikling
IT- og Internett-drift

Priser
Studiet koster 21.500,-. Prisen omfatter fagene (10 vekttall) og alle samlinger (totalt 7 dager). I tillegg må du kjøpe lærebøker. Du kan regne med en lærebok per fag som koster mellom 300 og 500 kroner, altså en total kostnad på rundt 2000,- i lærebøker. Du må også betale semesteravgift (for tiden 350,-).

Dersom du vil ta flere av valgfagene koster det 2800,- per fag. Dersom du vil delta på flere samlinger (aktuelt for dem som tar studiet over flere semestre) koster de kr. 2000,- per stk.

Lånekassefinansiering
Nettverksuniversitetets kurs er godkjent for lån og stipend i Staten lånekasse. Det er en forutsetning for å få lån at du tar minst 5 vekttall per semester.

Brevet fra departementet om godkjenningen
Søknadsprosedyre