Påmeldingsskjema, IT- og Internett-drift

Påmelding til studiet skjer ved å skrive ut dette skjemaet på papir og sende det til:

Arne B. Mikalsen, Granveien 7, 4647 Brennåsen
eller sende påmeldingen på e-post til arne@aitel.hist.no.

Navn:  
Fødselsnr (6+5 siffer):

(NB! må være med)

Adresse:  
Postnr:  
Poststed:  
E-post:  
Telefon (jobb):   Telefon (priv):   Fax:  

Fag
Jeg melder meg på følgende fag (se fagoversikt):

Fag: Sett kryss
(X)
Angi semester
(f.eks. v05 eller h05 for vår 2005 eller høst 2005)
Drift av lokalnettverk    
Lokale informasjonstjenester    
Nettverksteknologi    
Novell NetWare for systemansvarlige    
Windows Server for systemansvarlige    
Publisering på Internett    
Webteknikker    

Samlinger

Hva vil du ha som ditt primære samlingsted i studiet? Sett kryss på ett av de tre valgene, og oppgi gjerne et annet sted dersom du har ønsker om det.. Dersom det er byer med stor interesse for samlinger vil vi jobbe for å få det til.

Trondheim

 
Kristiansand

 
Andre ønsker for samlingssted:Dokumentasjon på generelle studiekompetanse er vedlagt eller sendt som eget brev (ja/nei): _______
Jfr punkt overfor som sier at generell studiekompetanse kreves for å avlegge eksamen. Dersom dok. er sendt inn tidligere trenger du ikke sende inn nå.

Oppgi fakturaadresse dersom faktura skal sendes til annen adresse:

Navn:  
Adresse:  
Postnummer:   Poststed:  

 

Påmeldingen er bindende!

Dato:

Din signatur