HOVEDSIDE
FAG
SAMLINGER
STUDENTSIDER

SØKNADSSKJEMA
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN
UTSKRIFT  

;

   

Studiet inneholder følgende fag (alle er 6 studiepoeng):

Drift av lokalnettverk Faget skal gi generell oversikt over fagområdet "Drift av lokalnettverk". Hensikten er å gi systemansvarlige bakgrunnskunnskaper til å bedre kunne forstå deres arbeidsoppgaver. Videre skal det gis en enkel innføring i de mest brukte nettverksoperativsystemene på området, Novell NetWare og Windows 2000/2003.
Lokale
informasjons-
tjeneser
Faget "Lokale informasjonstjenester" skiller seg en del fra de fleste av fjernundervisningsfagene som tilbys fra AITeL. Faget har en mye mindre teknisk profil enn de andre fagene. Vi fokuserer ikke så mye på bits, bytes, programkode eller rettigheter. I stedet setter vi kommunikasjon og mennesker i sentrum, og forsøker å designe informasjonssystemer som utnytter teknologien på en best mulig måte.
Nettverks-
teknologi
Faget tar for seg struktur og virkemåte for ulike typer lokalnettverk (LAN). En skal forstå hvordan pakketrafikk håndteres i ulike sammenhenger. Emner som gjennomgås er blant annet nettstrukturer (subnett og nettmasker, DHCP, NAT, VPN, VLAN, trådløst), pakketrafikk (ruting, pakkefiltrering, tunnelering, IPv6) og administrasjon (trafikkanalyse og fjernpålogging).

I tillegg velger du ett av hver av følgende valgfag:
Novell NetWare for system-ansvarlige
eller

Windows Server for systemansvarlige
Fagene gir praktisk undervisning i drift av nettverk basert på henholdsvis Novell NetWare eller Windows 2000/2003. Dette er verdens suverent mest brukte operativsystem for nettverk. Studentene skal settes i stand til å kunne installere og ha driftsansvar i et Windows/Novell nettverk.
Publisering på Internett eller Webteknikker Begge disse fagene ser på hvordan en designer, produserer, administrerer og publiserer informasjon på Internett. Informasjon for World Wide Web (WWW) står sentralt. Design og drift FTP-arkiv gjennomgås også.

Vi anbefaler å ta fagene i denne rekkefølgen (dette gjelder kun dersom du strekker studiet over flere semester): Drift av lokalnettverk, Publisering på Internett/webteknikker, Lokale informasjonstjenester, Windows Server/Novell NetWare og Nettverksteknologi.

Ola velger følgende sammensetning av samlinger:
• Oppstartsamling (2 dager) i februar.
• Avslutningssamling (2 dager) i april.
• Praktisk samling (ifb. med Windows 2000-faget) i oktober.


Dersom Ola i tillegg ønsker å delta på avslutningssamlingen i mai kan han gjøre det, men da må han betale ekstra for det.

Finnes det andre muligheter?
Dette vil bli avgjort av ansvarlig for Nettverkssertifikatet i IT- og Internett-drift i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt.

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

 

Påmeldingsfristen
for våren 2005 er

15. januar.

   
 

IT- og Internett-drift

Førstelektor
Arne B. Mikalsen

Tlf. 38 18 02 47
arne@aitel.hist.no
Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no