HOVEDSIDE
FAG
SAMLINGER
STUDENTSIDER

SØKNADSSKJEMA
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN
UTSKRIFT


;

   

Samlinger har vært lite brukt i den tradisjonelle fjernundervisningen fra TISIP/AITeL. I dette opplegget har samlinger en sentral plassering. Én samling er obligatorisk mens de andre er det tilbud om.

I løpet av studiet blir det arrangert tre samlinger:
• I starten av studiet (midt i januar og begynnelsen av september) arrangeres
det en samling der vi går gjennom fjernundervisningsmetoden og viser
hvordan det fungerer å være student ved TISIP/AITeL. Her blir dere også kjent med
hverandre og med faglærere. I tillegg undervises enkelte tema fra starten av
fagene for å gi en god start på studiet. Noen av timene vil foregå på datalab. Samlingen varer i 2 dager.
• I forbindelse med fagene Novell NetWare-/Windows Server for system-
ansvarlige arrangeres det en obligatorisk samling med mye vekt på praksis
på datalab. Her bygger vi nettverk og deltakerne har driftsansvar for hver sine servere/arbeidsstasjoner. Samlingen varer i 3 dager og arrangeres omtrent
midt i semesteret (mars/oktober).
• Mot slutten av semesteret (april/november) arrangeres det en samling med
teoriundervisning/repetisjon samt forberedelser til eksamen. Samlingen
varer i 2 dager. Det legges opp til både teori og praksis på lab også på
denne samlingen.

Alle samlinger blir arrangert i Trondheim og Kristiansand med unntak av samlingen i Novell NetWare. Den blir bare arrangert i Trondheim. Vi må ta et lite forbehold om at samlinger kan avlyses enkelte steder dersom det blir for få påmeldte til studiet.

3 samlinger er inkludert i prisen.
De som velger å gjennomføre opplegget over mer enn ett semester velger selv hvilke samlinger de ønsker å delta i.

Datoer
Oppstartssamling i Trondheim: Datoer avklares senere
Oppstartssamling i Kristiansand: Datoer avklares senere
Novell-samling i Trondheim: Avklares senere
Windows Server-samling i Trondheim: Avklares senere
Windows Server-samling i Kristiansand: Avklares senere
Windows Server-samling i Oslo: Avklares senere
Avslutnings-/eksamenssamling i Trondheim: Avklares senere
Avslutnings-/eksamenssamling i Kristiansand: Avklares senere

Videokonferansesamlinger
Vi har også muligheter til å sette opp egne samlinger for grupper over videokonferanse. Dersom det er minst 8-10 deltakere som er interessert i en slik samling og det er mulig å skaffe til veie et videokonferanserom tar vi gjerne samlinger over video.

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

 

Påmeldingsfristen
for våren 2005 er

15. januar.

   
 

IT- og Internett-drift

Førstelektor
Arne B. Mikalsen

Tlf. 38 18 02 47
arne@aitel.hist.no

Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no