HOVEDSIDE
FAG
SAMLINGER
STUDENTSIDER

SØKNADSSKJEMA
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN
UTSKRIFT


;

   

Fagpakken inneholder følgende obligatoriske fag (alle er på 6 studiepoeng):

E-handel Dette faget omhandler elektronisk handel på Internett. Vi skal se på hva det er som påvirker utviklingen av e-handel. Hvordan forholder mennesker og bedrifter seg til denne virtuelle markedsplassen. Det vil bli satt fokus på systemer, teknikker, språk, mekanismer og teknologier som driver og muliggjør e-handel. 
Publisering
på Internett
 
Dette faget ser på hvordan en designer, produserer, administrerer og publiserer informasjon på Internett. Informasjon for World Wide Web (WWW) står sentralt. Design og drift av FTP-arkiv gjennomgås også.
Markedsorientert produktutvikling Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha forståelse av viktige aspekter mellom utvikling av produkter og tilpasning til markeder. Deltakeren vil få kjennskap til generell og teknologisk produktutvikling samt forskjellige markedsaspekter.

I tillegg velges to av følgende fag (alle er på 6 studiepoeng):

Web-programmering med ASP.NET Etter gjennomført kurs skal studentene kunne lage systemer for Internett, der brukerne får opp spesialtilpassede web-sider, og der kommunikasjon med databaser er sentralt. Som eksempel i kurset lages en enkel nettbutikk.
Entreprenørskap Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om flere aspekter ved entreprenørskap. Det blir gitt opplæring i alt fra hvordan en ide unnfanges, strategier for å entre et marked, markedsmuligheter og markedsføring, hvordan man lager en forretningsplan og forskjellige finansalternativer.
XML-teknologi Etter gjennomført kurs skal studentene lære å lage og bruke XML-dokument til oppbevaring, framvisning og utveksling av data.

 

Finnes det andre muligheter?
Dette vil bli avgjort av ansvarlig for Nettverkssertifikatet i E-handel i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt.

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

 

 

   
 

E-handel
Høgskolelektor
Bjørn Klefstad

Tlf. 73 55 95 72
bjornk@aitel.hist.no
Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no