HOVEDSIDE
FAG
SAMLINGER
STUDENTSIDER

SØKNADSSKJEMA
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN
UTSKRIFT


;

   

Studiet inneholder følgende fag (alle er 2 vekttall/6 studiepoeng:

Praktisk Linux Grunnleggende fag som tar for seg alt fra installasjon av selve operativsystemet til avansert konfigurasjon og oppsett av ulike vindussystemer. Målet med faget er at studentene skal bli avanserte brukere. 
Kontorapplikasjoner på Linux I den siste tiden har det kommet mange viktige verktøy på Linux plattform, også dette gratis eller til rimelige lisenspriser. OpenOffice og StarOffice er gode eksempler på viktige kontorprogramvaresystemer som konkurrerer med Microsoft Office. I dette faget ser vi på tekstbehandling, regneark, bildebehandling, email og andre kontoranvendelser. Vi ser også på hvordan en håndterer Windows-dokumenter på Linux. 
Linux tjenestedrift Faget skal gi praktisk kjennskap til drift av viktige tjenester innenfor nettverk (Samba for fildeling, web, e-post, navnetjeneste (DNS), FTP og news) selvsagt med Linux som utgangspunkt for alle tjenestene. Studentene skal gis den nødvendige kunnskap til å kunne ha driftsansvar for disse.
Linux systemdrift Faget gir studentene kunnskaper om avansert konfigurasjon og oppsett av Linux-maskiner (arbeidssstasjoner og servere), vindussystemer. Faget ser også på nettverkskoplinger.
Operativsystemer med Linux Faget beskriver hvordan operativsystemer generelt fungerer, og med spesiell fokus på Linux Aktuelle tema er operativsystemets oppbygging, i/o-systemer, filsystem, hukommelsesadministrasjon, prosesser og prosesskommunikasjon, sikkerhet. Systemprogrammering mot Linux behandles også. Temaer her er prosesser, tråder, semaforer, kommunikasjon mellom prosesser.

Finnes det andre muligheter?
Dette vil bli avgjort av ansvarlig for Nettverkssertifikatet i Linux i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt.

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

 

Påmeldingsfristen
for våren 2005 er

15. januar.

   
 

E-handel
Høgskolelektor
Bjørn Klefstad

Tlf. 73 55 95 72
bjornk@aitel.hist.no
Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no