HOVEDSIDE
FAG
SAMLINGER
STUDENTSIDER

SØKNADSSKJEMA
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN
UTSKRIFT


;

   

Samlinger
I løpet av hvert semester blir det arrangert tre samlinger:
• I starten av studiet (begynnelsen av september og midt i februar) arrangeres
det en samling der vi går gjennom fjernundervisningsmetoden og viser
hvordan det fungerer å være student ved NVU. Her blir dere også kjent med
hverandre og med faglærere. I tillegg undervises enkelte tema fra starten av
fagene for å gi en god start på studiet. Samlingen varer i 3 dager.
• Den andre samlingen varer i 2 dager og arrangeres omtrent midt i
semesteret (oktober/mars).
• Mot slutten av semesteret (november/april) arrangeres det en samling med
teoriundervisning/repetisjon samt forberedelser til eksamen. Samlingen
varer i 2 dager.

Alle samlinger er planlagt arrangert i Trondheim og Kristiansand dersom vi får nok påmeldte. Vi må ta et lite forbehold om at samlinger kan avlyses enkelte steder dersom det blir for få påmeldte.

3 samlinger er inkludert i prisen.
De som velger å gjennomføre opplegget over mer enn ett semester velger selv hvilke samlinger de ønsker å delta i.

Datoer
Datoer for samlinger i høstsemesteret er planlagt som følger:
Første samling i Trondheim: kommer
Andre samling i Trondheim: kommer
Tredje samling i Trondheim: kommer

Her må vi ta forbehold om endringer dersom det oppstår uforutsette arrangementsmessige problemer.

Videokonferansesamlinger
Vi har også muligheter til å sette opp egne samlinger for grupper over videokonferanse. Dersom det er minst 8-10 deltakere som er interessert i en slik samling og det er mulig å skaffe til veie et videokonferanserom kan dette være aktuelt.


 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

 

Påmeldingsfristen
for høsten 2003 er

15. august.

   
 

Informasjons-
sikkerhet

Høgskolelærer
Stein Meisingseth
Tlf. 73 55 95 62
stein@aitel.hist.no

Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no