HOVEDSIDE
FAG
SAMLINGER
STUDENTSIDER

SØKNADSSKJEMA
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN
UTSKRIFT 
 

;

   

Studiet inneholder følgende fag (alle er 6 studiepoeng/2 vekttall):

Datasikkerhet Formålet med dette faget er at studenten etter fullført studium skal kunne konfigurere sitt datautstyr slik at man i mest mulig grad kan forhindre inntrengere i et nettverk eller på en frittstående PC, oppdage inntrengere og iverksette tiltak ved farlige sikkerhetsangrep. Faget retter seg både mot lokale nettverk og sikkerhet innenfor Internett.
Faget skal gi en innføring i den organisatoriske siden ved informasjonssikkerhet. Faget omhandler også juridiske og etiske problemstillinger innen IKT generelt og innen informasjonssikkerhetsaspektet spesielt. Det skal gi forståelse av hvordan de teknologiske løsningene må samspille med organisasjonens sikkerhetspolitikk og med lover og regler. Det kommer også inn på spørsmål som: Hvordan kan vi ha tillit til at sikkerhetssystemene fungerer som de skal og hvordan skal sikkerhetsarbeidet ledes
Internett og sikkerhet Gjennomgangstema i dette faget vil være sikkerhet. Til tross for fagnavnet vil vi ikke ensidig diskutere sikkerhet opp mot Internett. I dette faget vil vi begynne med sikkerhet på frittstående arbeidsstasjoner, deretter trekke inn sikkerhetsaspekter i forbindelse med lokale nettverk (LAN), for så å se på sikkerhet opp mot Internett og Intranett. I den forbindelse vil vi se på sikkerhetsproblematikk rundt de viktigste tjenestene på Internett.
Nettverks-sikkerhet Målet i dette faget er at man skal lære å oppnå størst mulig grad av sikkerhet i nettverk med hovedvekt på rutere og brannmurer.. Hovedvekten legges på hvordan man skal planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettverk, sikkerhet i rutere og brannmurer.
Systemsikkerhet Målet med dette faget er å oppnå størst mulig grad av sikkerhet for de mest kjente nettverkstjenere, eposttjenere og webtjenere. Faget vil gi innføring i generell nettverkssikkerhet. Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i Windows 2000 og 2003 servere, Windows Exchange epostserver, Windows webserver, Linux web-og epostservere og Novell Netware.

Vi anbefaler å ta fagene i denne rekkefølgen (dette gjelder kun dersom du strekker studiet over flere semester):  Internett og sikkerhet, Datasikkerhet,  Nettverkssikkerhet, Systemsikkerhet og Informasjonsforvaltning,

Ola velger følgende sammensetning av samlinger:
• Oppstartsamling (2 dager) i februar.
• Avslutningssamling (2 dager) i april.
• Praktisk samling i oktober.


Dersom Ola i tillegg ønsker å delta på avslutningssamlingen i mai kan han gjøre det, men da må han betale ekstra for det.

Finnes det andre muligheter?
Dette vil bli avgjort av ansvarlig for Nettverkssertifikatet i Informasjonssikkerhet i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt.

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

 

Påmeldingsfristen
for høsten 2003 er

15. august.

   
 

Informasjons-
sikkerhet

Høgskolelærer
Stein Meisingseth
Tlf. 73 55 95 62
stein@aitel.hist.no


Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no