HOVEDSIDE
FAG
SAMLINGER
STUDENTSIDER

SØKNADSSKJEMA
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN
UTSKRIFT
   

;

   

Fagpakken inneholder følgende fag, en Java-variant og en C++-variant
(alle fag er 6 studiepoeng med ett unntak):

Java-varianten:
Java-varianten forutsetter kunnskaper tilsvarende faget Publisering på Internett (PPI).

1.semester
Programmering
i Java
Dette kurset gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java programmering.
Programmering med Visual Basic Dette kurset er et grunnkurs i programmering der språket Visual Basic brukes. Kurset gir en solid innføring i grunnleggende programmering men skal gjennomgå også mer avanserte tema mot slutten av kurset. Det forutsettes ingen tidligere programmeringserfaring før kurset påbegynnes. Visual Studio .NET brukes som utviklingsmiljø og kurset vil dermed også fungere som en introduksjon til .NET-programmering. Vi bemerker at fokuset ligger på grunnleggende programmering og ikke det særegne ved .NET.
Databaser Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne konstruere databaser på basis av datamodeller, bruke et aktuslet databaseverktøy og programmere SQL. De skal ha kjennskap til flerbrukeraspekter, samtidighetskontroll og databaseadministrasjon.

2.semester:
Videregående programmering i Java Etter gjennomført kurs skal studentene ha en grundig forståelse av objektorientert og hendelsesorientert programmering
Videregående programmering i Visual Basic.NET Kurset skal øve inn videregående programmering med Visual Basic.NET. Objektorientert programmering vil stå sentralt og prinsipper bak OOP vil øves inn sammen med praktiske eksempler. Mulighetene med rammeverket .NET undersøkes grundig
 
Web-programmering med  ASP.NET Etter gjennomført kurs skal studentene kunne lage systemer for Internett, der brukerne får opp spesialtilpassede web-sider, og der kommunikasjon med databaser er sentralt. Som eksempel i kurset lages en enkel nettbutikk
Webprogrammering med PHP Dette kurset skal gi en forståelse av hvilke muligheter programmering med PHP åpner for. Leksjonene vil ta for seg nødvendig lærestoff, både teori og eksempler. Øvingene vil øve praktisk programmering av tidsriktige web-applikasjoner. Det er en fordel om en har basis kunnskaper i HTML og programmering før kurset begynner

C++-varianten:

1.semester
Programmering
i C++
Etter gjennomført kurs skal studentene kunne konstruere små programsystemer og realisere disse i programmeringsspråket C++
Programmering med Visual Basic Dette kurset er et grunnkurs i programmering der språket Visual Basic brukes. Kurset gir en solid innføring i grunnleggende programmering men skal gjennomgå også mer avanserte tema mot slutten av kurset. Det forutsettes ingen tidligere programmeringserfaring før kurset påbegynnes. Visual Studio .NET brukes som utviklingsmiljø og kurset vil dermed også fungere som en introduksjon til .NET-programmering. Vi bemerker at fokuset ligger på grunnleggende programmering og ikke det særegne ved .NET.
Databaser Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne konstruere databaser på basis av datamodeller, bruke et aktuslet databaseverktøy og programmere SQL. De skal ha kjennskap til flerbrukeraspekter, samtidighetskontroll og databaseadministrasjon.

2.semester:
Objektorientert programmering i C++ Etter gjennomført kurs skal studentene beherske mesteparten av C++. De skal kunne implementere objektorienterte modeller skrevet i UML.

Finnes det andre muligheter?
Dette vil bli avgjort av ansvarlig for Nettverkssertifikatet i Programutvikling i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt.

 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

 

 

   
 

Programutvikling
Høgskolelektor
Bjørn Klefstad

Tlf. 73 55 95 72
bjornk@aitel.hist.no


Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no