HOVEDSIDE
FAG
SAMLINGER
STUDENTSIDER

SØKNADSSKJEMA
FJERNUNDERVISNING
KVALIFIKASJONER
TEMPO/PLAN
SERTIFIKAT
PRISER
LÅNEKASSEN
UTSKRIFT
 

;

   

Samlinger har vært lite brukt i den tradisjonelle fjernundervisningen fra NVU/AITeL. I dette opplegget har samlinger en sentral plassering.

I løpet av studiet blir det arrangert tre samlinger:
I starten av studiet (begynnelsen av september og midt i februar) arrangeres det en samling der vi går gjennom fjernundervisningsmetoden og viser
hvordan det er å være fjernundervisningsstudent. Her blir dere også kjent
med hverandre og med faglærere. I tillegg undervises enkelte tema fra
starten av fagene for å gi en god start på studiet. Samlingen varer i 3 dager.
• Den andre samlingen varer i 2 dager .
• Den tredje samlingen varer i 2 dager.

Samlingene er i utgangspunktet planlagt arrangert i Trondheim. Vi må ta forbehold om at samlinger kan avlyses dersom det blir for få påmeldte.

3 samlinger er inkludert i prisen.
De som velger å gjennomføre opplegget over mer enn ett semester velger selv hvilke samlinger de ønsker å delta i.

Videokonferansesamlinger

Vi har også muligheter til å sette opp egne samlinger for grupper over videokonferanse. Dersom det er minst 8-10 deltakere som er interessert i en slik samling og det er mulig å skaffe til veie et videokonferanserom kan dette være aktuelt.


 

Nettverkssertifikatet
E.C. Dahls gate 2
7012 Trondheim
Tlf. 73 55 95 40
Fax 73 55 95 41
www.aitel.hist.no

 

 

   
 

Programutvikling
Høgskolelektor
Bjørn Klefstad

Tlf. 73 55 95 72
bjornk@aitel.hist.no
Nettverkssertifikatet: www.nettverkssertifikatet.no. E.C. Dahls gate 2 - 7012 Trondheim - Tlf. 73 55 95 40 - Fax 73 55 95 41. Webredaktør: theresem@tisip.no